תוצאות העררים שהוגשו על ידינו, לאורך כל השנים על הציונים במטלות הכתיבה + דוגמאות "לפני הגשת ערר ו- אחרי הגשת ערר" לעררים שהשיגו את התוצאות הטובות ביותר בכל מחזור בחינה:

התוצאות המופיעות להלן הן תוצאות אמת לגבי כל מטלות הכתיבה שהמלצנו להגיש עליהן ערר אי פעם. על מנת לשמור על פרטיות הנבחנים, תוצאות העררים מופיעות לצד מספרי הנבחנים ללא השמות. פרטים אלו גם מצויים ושמורים במערכת ובמאגרי המידע של לשכת עורכי הדין, כך שבלתי אפשרי להציג בגינם מידע כוזב.

נבחנים שבחרו להזדהות עשו כן באמצעות פרסום פוסט, כך שניתן לאתרם גם ישירות בפורום בחינות לשכת עורכי הדין, באמצעות מנוע החיפוש.


תוצאות בחינת דצמבר 2020

(מטלות של 20 נק' אפשריות)


תוצאות בחינת אוגוסט 2020

(מטלות של 20 נק' אפשריות)

נבחנת 1044 – שיא חדש: תוספת 9 נק' במטלת הכתיבה
נבחן 1394 – שיא חדש: ציון עובר מציון כללי 49
נבחן 1176 – שיא חדש: הציון הסופי הכי גבוה שהתקבל בערר על מטלת הכתיבה (19 נק')
נבחן 1740 -תוספת 7 נק' במטלת הכתיבה
נבחנת 2389 – תוספת 6 נק' במטלת כתיבה
נבחן 2181 – תוספת 5 נק' במטלת הכתיבה
נבחן 389 – תוספת 5 נק' במטלת הכתיבה


תוצאות בחינת דצמבר 2019

(מטלות של 15 נק' אפשריות)


תוצאות בחינת יוני 2019

(מטלות של 15 נק' אפשריות)


תוצאות בחינת אפריל 2019

(מטלות של 15 נק' אפשריות)


תוצאות בחינת דצמבר 2018

(מטלות של 15 נק' אפשריות)


תוצאות בחינת יוני 2018

(מטלות של 15 נק' אפשריות)


תוצאות בחינת דצמבר 2017

(מטלות של 15 נק' אפשריות)

מערכת להעלאת מסמכים לגבי תוצאות הבחינה

שלב ראשון – תשלום

תחילה, יש לבצע תשלום עבור בדיקה מקצועית של כל המסמכים בסכום של 600 ש"ח.

טלפון ליצירת קשר/ לשליחת הודעת וואטסאפ: 058-6868508


שלב שני – העלאת המסמכים לבדיקה מקצועית

לאחר ביצוע התשלום, יש להעלות את כל המסמכים באופן מסודר במערכת הבאה:  שלב שלישי – בדיקה מקצועית של המסמכים

  הבדיקה היא בדיקה מקצועית, לכן היא לוקחת מספר ימים, כאשר כל המסמכים של הנבחן (הן של חלק מטלת הכתיבה והן של חלקי שאלות רב הברירה) עוברים בדיקה מעמיקה שבסופה, קבלת ההערכה וההחלטה המקצועית על ידינו.


  שלב רביעי – מסירת תוצאות חוות הדעת המקצועית ללקוח טרם הגשת ערר

  לאחר בדיקה מקצועית של כל המסמכים, הערכת סיכוייהן של השגות על שאלות רב ברירה שמתאימות לנבחן להתקבל וכן הערכת סיכונים קיימים, ככל שקיימים בהגשת ערר על מטלת הכתיבה, ניצור קשר טלפוני עם הנבחן לצורך מתן חוות הדעת המקצועית בגין הניקוד שקיבל הנבחן במטלת הכתיבה ובגין הערכת סיכויי הנבחן לעבור את הבחינה באמצעות הגשת ערר על מטלת הכתיבה.

  הכנת הערר על מטלת הכתיבה, כרוכה בתשלום נוסף של 1,800 ש"ח.


  שלב חמישי ואחרון – הגשת הערר

  לאחר הכנת הערר על מטלת הכתיבה, יימסר העתק מהערר לנבחן. הערר הוא אישי ופרטני ועל הנבחן להתחייב שלא להעביר את הערר לאף אדם או גוף אחר.