תוצאות העררים שהוגשו על ידינו, לאורך כל השנים על הציונים במטלות הכתיבה + דוגמאות "לפני הגשת ערר ו- אחרי הגשת ערר" לעררים שהשיגו את התוצאות הטובות ביותר בכל מחזור בחינה:

אנו מתחייבים כי התוצאות המופיעות להלן הן תוצאות אמת. על מנת לשמור על פרטיות הנבחנים, תוצאות העררים מופיעות לצד מספרי הנבחנים ללא השמות. פרטים אלו גם מצויים ושמורים במערכת ובמאגרי המידע של לשכת עורכי הדין, כך שבלתי אפשרי להציג בגינם מידע כוזב.

נבחנים שבחרו להזדהות עשו כן באמצעות פרסום פוסט, כך שניתן לאתרם גם ישירות בפורום בחינות לשכת עורכי הדין, באמצעות מנוע החיפוש.


שימו לב: פירוט בגין ששת שלבי הטיפול ומערכת להעלאת מסמכים לגבי תוצאות הבחינה, מצויים בסוף העמוד (יש לגלול את העמוד עד למטה)

תוצאות בחינת דצמבר 2021

(מטלות של 20 נק' אפשריות)

נבחנת 102
נבחן 577
נבחנת 51
נבחנת 343
נבחן 30
נבחנת 1246
נבחנת 410
נבחנת 1708
נבחן 1759
נבחנת 1348
נבחן 1989

תוצאות בחינת יוני 2021

(מטלות של 20 נק' אפשריות)

נבחן 2190
נבחנת 1977
נבחן 574
נבחן 2339
נבחנת 2015
נבחן 41
נבחנת 309
נבחן 615
נבחנת 137
נבחן 1553
נבחן 2043
נבחן 1228
נבחנת 571
נבחנת 648
נבחנת 1732
נבחנת 1548

נבחנת 465

נבחנת 1091
נבחנת 1720
נבחן 1838
נבחן 220

תוצאות בחינת דצמבר 2020

(מטלות של 20 נק' אפשריות)תוצאות בחינת אוגוסט 2020

(מטלות של 20 נק' אפשריות)

נבחנת 1044 – שיא חדש: תוספת 9 נק' במטלת הכתיבה
נבחן 1394 – שיא חדש: ציון עובר מציון כללי 49
נבחן 1176 – שיא חדש: הציון הסופי הכי גבוה שהתקבל בערר על מטלת הכתיבה (19 נק')
נבחן 2181 – תוספת 5 נק' במטלת הכתיבה
נבחן 387 – תוספת 5 נק' במטלת הכתיבה
נבחן 1740 -תוספת 7 נק' במטלת הכתיבה
נבחנת 2389 – תוספת 6 נק' במטלת כתיבה

התוצאות הגבוהות מבחינות קודמות 2019-2017

(מטלות של 15 נק' אפשריות)


התוצאות הגבוהות ביותר במועד המיוחד

(2 מטלות של 50 נק' אפשריות כל אחת)


ששת שלבי הטיפול ומערכת להעלאת מסמכים לגבי תוצאות הבחינה

שלב ראשון – תשלום

תחילה, יש לבצע תשלום עבור דמי טיפול ראשוניים ובדיקה מקצועית של כל המסמכים בסכום של 600 ש"ח בקישור המצורף כאן

טלפון ליצירת קשר/ לשליחת הודעת וואטסאפ: 058-6868507 (שלי דניאל). לא יתקבל מענה בשבת.


שלב שני – העלאת המסמכים לבדיקה מקצועית

לאחר ביצוע התשלום, יש למלא את כל הפרטים ולהעלות את כל המסמכים באופן מסודר במערכת הבאה:  שלב שלישי – קבלת אישור טלפוני על קבלת כל המסמכים לפני תהליך הטיפול

  הודעת אישור על קבלת המסמכים במלואם, תישלח ממספר הטלפון 058-6868507 למספר הטלפון שמסר הנבחן. ככל שיהיה צורך בהשלמה או בהעלאת מסמכים מחודשת, נציג מטעמנו יצור קשר טלפוני עם הנבחן. ככל שהנבחן לא קיבלת הודעת אישור על קבלת המסמכים תוך 24 שעות לאחר העלאת המסמכים, ניתן ליצור קשר ישירות למספר הטלפון 058-6868507 עם עו"ד שלי דניאל, כדי לוודא קבלת המסמכים.


  שלב רביעי – בדיקה מקצועית של המסמכים

  הבדיקה היא בדיקה מקצועית, לכן היא לוקחת מספר ימים, כאשר כל המסמכים של הנבחן (הן של חלק מטלת הכתיבה והן של חלקי שאלות רב הברירה) עוברים בדיקה מעמיקה שבסופה, קבלת ההערכה וההחלטה המקצועית על ידינו.


  שלב חמישי – מסירת תוצאות חוות הדעת המקצועית ללקוח טרם הכנת ערר

  לאחר בדיקה מקצועית של כל המסמכים, הערכת סיכוייהן של השגות על שאלות רב ברירה שמתאימות לנבחן להתקבל וכן הערכת סיכונים קיימים, ככל שקיימים בהגשת ערר על מטלת הכתיבה, ניצור קשר טלפוני עם הנבחן לצורך מתן חוות הדעת המקצועית בגין הניקוד שקיבל הנבחן בכל ממד במטלת הכתיבה ובגין הערכת סיכויי הנבחן לעבור את הבחינה באמצעות הגשת ערר על מטלת הכתיבה.

  הכנת הערר על מטלת הכתיבה, כרוכה בתשלום נוסף של 1,800 ש"ח


  שלב שישי  – הגשת הערר

  לאחר הכנת הערר על מטלת הכתיבה, יימסר העתק מהערר לנבחן (לצד הודעה הכוללת את הניקוד הסופי שהתקבל בכלל ממד לפי חוות הדעת המקצועית כפי שנמסרה לעורר בשיחה הטלפונית). הערר הוא אישי ופרטני ועל הנבחן להתחייב שלא להעביר את הערר לאף אדם או גוף אחר.