תוצאות העררים שהוגשו על ידינו, לאורך כל השנים על הציונים במטלות הכתיבה + דוגמאות "לפני הגשת ערר ו- אחרי הגשת ערר" לעררים שהשיגו את התוצאות הטובות ביותר בכל מחזור בחינה:

אנו מתחייבים כי התוצאות המופיעות להלן הן תוצאות אמת. על מנת לשמור על פרטיות הנבחנים, תוצאות העררים מופיעות לצד מספרי הנבחנים ללא השמות. פרטים אלו גם מצויים ושמורים במערכת ובמאגרי המידע של לשכת עורכי הדין, כך שבלתי אפשרי להציג בגינם מידע כוזב.

נבחנים שבחרו להזדהות עשו כן באמצעות פרסום פוסט, כך שניתן לאתרם גם ישירות בפורום בחינות לשכת עורכי הדין, באמצעות מנוע החיפוש.


שימו לב: פירוט בגין חמשת שלבי הטיפול ומערכת להעלאת מסמכים לגבי תוצאות הבחינה, מצויים בסוף העמוד (יש לגלול את העמוד עד למטה)

תוצאות בחינת יוני 2021

(מטלות של 20 נק' אפשריות)

נבחן 2190
נבחנת 1977
נבחנת 137
נבחן 574
נבחן 2339
נבחן 1553
נבחנת 2015
נבחן 41
נבחן 2043
נבחנת 309
נבחן 615
נבחן 1228

תוצאות בחינת דצמבר 2020

(מטלות של 20 נק' אפשריות)


תוצאות בחינת אוגוסט 2020

(מטלות של 20 נק' אפשריות)

נבחנת 1044 – שיא חדש: תוספת 9 נק' במטלת הכתיבה
נבחן 1394 – שיא חדש: ציון עובר מציון כללי 49
נבחן 1176 – שיא חדש: הציון הסופי הכי גבוה שהתקבל בערר על מטלת הכתיבה (19 נק')
נבחן 1740 -תוספת 7 נק' במטלת הכתיבה
נבחנת 2389 – תוספת 6 נק' במטלת כתיבה
נבחן 2181 – תוספת 5 נק' במטלת הכתיבה
נבחן 389 – תוספת 5 נק' במטלת הכתיבה


דוגמאות לתוצאות הגבוהות מבחינות קודמות 2019-2017

(מטלות של 15 נק' אפשריות)


התוצאות הגבוהות ביותר במועד המיוחד

(2 מטלות של 50 נק' אפשריות כל אחת)


חמשת שלבי הטיפול ומערכת להעלאת מסמכים לגבי תוצאות הבחינה

שלב ראשון – תשלום

תחילה, יש לבצע תשלום עבור דמי טיפול ובדיקה מקצועית של כל המסמכים 

טלפון ליצירת קשר/ לשליחת הודעת וואטסאפ: 058-6868508


שלב שני – העלאת המסמכים לבדיקה מקצועית

לאחר ביצוע התשלום, יש למלא את כל הפרטים ולהעלות את כל המסמכים באופן מסודר במערכת הבאה:  שלב שלישי – בדיקה מקצועית של המסמכים

  הבדיקה היא בדיקה מקצועית, לכן היא לוקחת מספר ימים, כאשר כל המסמכים של הנבחן (הן של חלק מטלת הכתיבה והן של חלקי שאלות רב הברירה) עוברים בדיקה מעמיקה שבסופה, קבלת ההערכה וההחלטה המקצועית על ידינו.


  שלב רביעי – מסירת תוצאות חוות הדעת המקצועית ללקוח טרם הגשת ערר

  לאחר בדיקה מקצועית של כל המסמכים, הערכת סיכוייהן של השגות על שאלות רב ברירה שמתאימות לנבחן להתקבל וכן הערכת סיכונים קיימים, ככל שקיימים בהגשת ערר על מטלת הכתיבה, ניצור קשר טלפוני עם הנבחן לצורך מתן חוות הדעת המקצועית בגין הניקוד שקיבל הנבחן בכל ממד במטלת הכתיבה ובגין הערכת סיכויי הנבחן לעבור את הבחינה באמצעות הגשת ערר על מטלת הכתיבה.

  הכנת הערר על מטלת הכתיבה, כרוכה בתשלום נוסף של 1,800 ש"ח.


  שלב חמישי ואחרון – הגשת הערר

  לאחר הכנת הערר על מטלת הכתיבה, יימסר העתק מהערר לנבחן (לצד הודעה הכוללת את הניקוד הסופי שהתקבל בכלל ממד לפי חוות הדעת המקצועית כפי שנמסרה לעורר בשיחה הטלפונית). הערר הוא אישי ופרטני ועל הנבחן להתחייב שלא להעביר את הערר לאף אדם או גוף אחר.